Otkrijte prilike koje pruža Evropska unija – na potpuno novi način!

Prijavite se

Zašto baš Hakaton EUzaTEBE ?

Kroz različite projekte, instrumente i pravna akta koja su usvojena od strane različitih institucija Republike Srbije, Evropska unija pruža priliku građanima Srbije, studentima, stručnjacima iz različitih oblasti, naučnicima, poljoprivrednicima, članovima nevladinih organizacija, preduzetnicima i drugim privrednim subjektima, da dođu do grant sredstava, pozajmica, stručnih obuka i drugih vidova podrške, ali problem sa tako raznovrsnim mogućnostima je da ljudi kojima su namenjene često ne znaju mnogo o tome.

Hakaton će nastojati da se izbori upravo sa tim izazovom, pošto će glavni zadatak učesnika biti da predlože pristupe, mehanizme ili aktivnosti za koje misle da će uspešno promovisati pomenute mogućnosti i komunicirati njihove rezultate i njihov uticaj.

Koja je tema i šta je cilj
hakatona?

Tema je promocija prisustva Evropske unije u Srbiji, njenih vrednosti i benefita koje može da pruži građanima Srbije. Događaj se organizuje sa ciljem pronalaženja i implementacije rešenja koja mogu doprineti da se na drugačiji način predstave prednosti koje obezbeđuju programi podrške, odnosno da se dođe do inovativnijeg načina na koji se mogu komunicirati prilike koje Evropska unija nudi građanima Srbije.

Organizujemo hakaton kako bismo otkrili, a odmah zatim razvili i implementirali nova inovativna rešenja koja će doprineti tome da se:

građani pravovremeno informišu o različitim prilikama i podršci koje Evropska unija kroz svoje programe namenjene građanima i njihovim organizacijama pruža u sledećim oblastima:

 • podrška malim i srednjim preduzećim, razvoj preduzetništva i rast u zapošljavanju

 • poljoprivreda

 • demokratizacija društva i zaštita prava građana

 • mediji i civilno drustvo

 • nauka i istraživanje

 • kultura

 • obrazovanje

 • sport

 • omladina

 • socijalna inkluzija

 • javni sektor i državna uprava

poveća broj aplikanata i krajnjih korisnika projekata i grantova Evropske unije

promovišu uspešne priče i konkretni rezultati projekata koji su realizovani ili se realizuju sredstvima Evropske unije i koja pomažu razvoj preduzetništva i dobrih poslovnih inicijativa

Prijavite svoj tim za učešće na hakatonu!

Prijavi se

Šta sve možete da dobijete učešćem u hakatonu?

Hakaton je jedinstvena prilika da sa svojim timom u roku od 48h osmislite predlog rešenja koje će odgovoriti na postavljenu temu i koje može biti strukturirano kao digitalno rešenje (web ili mobilna aplikacija, pretraživač i dodaci za pretraživače, rešenja primenljiva na društvenim mrežama…) ili biti deo aktivnosti ili kampanja koje uključuju korišćenje digitalne tehnologije. Pobednički tim će nakon završetka takmičenja početi rad na implementaciji svog rešenja.

Tokom samog hakatona, učesnicima će biti na raspolaganju vrhunski predavači i mentori, kako iz delegacije EU, tako i iz redova ICT Hub tima, a posebna pažnja će biti posvećena i pripremi za javni nastup (tzv. pitching).

Zašto treba da se prijavite?


Dobijate priliku da svoju ideju realizujete i da narednih četiri meseci radite na njenoj implementaciji i pretvaranju u finalni proizvod.

U igri su sjajne novčane nagrade, a učešće je potpuno besplatno.

Na raspolaganju će vam biti vrhunski mentori.

Steći ćete novo iskustvo, znanje i kontakte.

Otkrićete prilike EU na potpuno novi način!

Ko sve može da se prijavi?

Na takmičenju mogu učestvovati isključivo timovi od minimalno 4, a maksimalno 6 članova, spremni da sami razviju i implementiraju svoja predložena rešenja. Tražimo timove koji su:

 • iskusni u razvijanju kreativnih rešenja u oblastima kao što su mediji i komunikacije, digitalni marketing, razvoj softvera i sl. ili su zainteresovani da se u tome oprobaju, ili

 • uključeni u projekte koji se tiču promocije EU u Srbiji ili imaju inicijalnu ideju o tome kako bi se bolje mogle komunicirati teme koje su vezane za EU angažman, ili

 • okupljeni oko specifičnih tema, projekata ili događaja vezanih za EU aktivnosti, koji žele da svoje ideje iznesu na tržište, ili

 • sastavljeni od članova sa komplementarnim znanjima i veštinama i sa iskustvom u zajedničkom radu na projektima i/ili sličnim aktivnostima.

Napomena: Organizator snosi troškove smeštaja članova tima koji nisu iz Beograda za vreme trajanja događaja.

Kakav je raspored dešavanja?


Prijavite svoj tim za učešće na hakatonu!

Prijavi se

Na koji način će biti podeljene nagrade ?

Na hakatonu će biti dodeljene tri nagrade u skladu sa postavljenim kriterijumima i to u tri posebne kategorije:
*Iznosi nagrada su dati sa svim pripadajućim porezima

Tokom ocenjivanja, posebno će biti uzeti u obzir održivost i mogućnost implementacije rešenja!

Kako će izgledati implementacija rešenja ?

Rešenje koje bude odabrano kao najbolje u celosti, biće dodatno podržano u fazi implementacije iznosom od 10.000 € (sa pripadajućim porezima) direktne finansijske podrške i 15.000 € (sa pripadajućim porezima) za samu implamentaciju. Tim koji bude stajao iza ovakvog rešenja, biće u obavezi da nakon završetka hakatona nastavi rad na daljem razvoju, implementaciji i promociji uz podršku ICT Hub tima. Prihvatljivi troškovi su: troškovi marketinške kampanje, administrativni troškovi, troškovi vezani za obezbeđivanje neophodnog softvera, troškovi za obezbeđivanje potrebnih ljudskih resursa – plate ili honorari eksperata i konsultanata čija je podrška neophodna. Ostali prihvatljivi troškovi mogu biti utvrđeni na osnovu specifičnih zahteva tima koji stoji iza pobedničkog rešenja.
Pobednički tim će u toku perioda implementacije dobiti mentorsku podršku koja će biti dizajnirana u skladu sa njihovim specifičnim potrebama i proći će sve faze implementacije kroz posebno osmišljen program.

Mentori

Sandra Nešić

Sandra Nešić

Prof. dr Sandra Nešić je programski direktor ICT Hub-a, gde aktivno doprinosi razvoju svih programskih aktivnosti koje osnažuju inovacije, kako u startap, tako i u korporativnom okruženju. Pobornik je otvorenog i kolaborativnog pristupa inoviranju i nastoji da u praksi primenjuje ono što i propagira u oblasti inovacija i preduzetništva. Sandra je vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, a objavila je i veliki broj radova i stručnih studija na temu menadžmenta, inovacionog menadžmenta i preduzetništva.

Dušan Vukanović

Dušan Vukanović

Dušan je konsultant u oblasti inovacija, preduzetnik i predavač. Sa više od 15 godina iskustva u implementaciji različitih konsultantskih projekata iz oblasti menadžmenta ljudskim resursima, organizacionog razvoja, strateških komunikacija i inovacija, u ICT Hub-u je od 2015. godine zadužen za kreiranje i sprovođenje programa koji podržavaju velike korporacije u Srbiji na njihovom putu ka inoviranju. Dušan je prethodno radio i za američki Nacionalni demokratski institut, a osnivač je i Upravnog odbora Srpske asocijacije konsultanata u oblasti menaždmenta.

Jelena Nenadić Mihajlović

Jelena Nenadić Mihajlović

Jelena Nenadić Mihajlović je projektni koordinator u ICT Hub-u. U ovoj ulozi, Jelena je zadužena za nekoliko klijenata ICT Hub-a kao account menadžer i radi na različitim inovativnim projektima koji za cilj imaju unapređenje poslovanja. Njene veštine u tradicionalnom i digitalnom marketingu su usavršavane u toku decenije uspešnog rada sa klijentima iz raznih industrija poput mode, zdravlja, kao i sporta i IT-ja.

Maša Milutinović

Maša Milutinović

Maša Milutinović je započela svoju karijeru na Radiju Beograd 1, gde je provela više od šest godina kao saradnica. Paralelno sa tim, studirala je novinarstvo i medijsku produkciju na Fakultetu za medije i komunikacije. Tri godine je radila u Inicijativi mladih za ljudska prava – baveći se produkcijom sadržaja, drušvenim mrežama i projektima organizacije. U VICE Srbija radi kao Marketing menadžerka od septembra 2016. godine.

Jelena Uzelac Vasić

Jelena Uzelac Vasić

Jelena Uzelac Vasić je Chief Brand Desinger u NewStartegy kompaniji i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Profesionalac je u oblasti biznisa i strategijskog marketinga, inspirisana biznis challenging brendovima i ljudima. Ima preko 13 godina iskustva u biznis planiranju, strategijskom marketingu i komunikacijama, razvoju proizvoda i brendova. Kroz naučno-istraživački i akademski rad, zalaže se za razvoj marketinga kao jedne od najvažnijih biznis disciplina. Kreirajući edukativne programe za startapove, mikro, male i srednje kompanije realizuje svoju viziju podrške i pomoći biznisima na njihovom putu ka uspehu. Član je International Advertising Association IAA i Srpske Asocijacije Menadžera.

Miloš Matić

Miloš Matić

Miloš Matić radi kao Venture Associate u ICT Hubu gde je zaduzen za operativni rad investicionog fonda. Aktivno radi na razvoju portfolia fonda, pronalazi i analizira potencijalne prilike za nove investicije. Pored toga, Miloš radi sa velikim korporacijama iz regiona na inovativnim pristupima njihovog poslovanja i na spajanju startap zajednice sa korporativnim svetom. Dodatno, Miloš je Ambasador i Advisory Board Member Global Startup Awards koji nagrađuje najinovativnije i najbolje startape iz svakog regiona sveta.

Luka Prišunjak

Luka Prišunjak

Luka Prišunjak je iz građevinske industrije prešao u startup svet i bavi se validacijom biznis ideja i pomaže kompanija da otvore nova tržišta i nađu nove kupce. Poslednje tri godine radi za Swisscontact na projektu koji razvija domaću startup zajednicu u sklopu kog je imao priliku da radi sa preko 200 firmi iz gotovo svih industrija. Njegov fokus je Customer Development, koji predstavlja način na koji validirate poslovnu ideju i dođete do prvih klijenata. Ova metologija je postala standard kako u malim startap timovima tako i u velikim korporacijama.

Jelena Tušup

Jelena Tušup

Jelena Tušup je novinarka i urednica. Od 2009. bavi se digitalnim medijima, a ima 18 godina iskustva rada u medijima. Trenutno je na poziciji pomoćnice glavnog i odgovornog urednika Blic.rs, najposećenijeg sajta u Srbiji. Predavač je i mentorka na teme digitalnih medija, storytellinga, naslova, plaćenog online sadržaja, content marketinga i native oglašavanja.

Danijela Božović

Danijela Božović

Danijela Božović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, gde završava i master studije iz oblasti Evropskih integracija. Usavršavala se na kursevima, seminarima i letnjim školama. Predavačica, mentorka, urednica i autorka brojnih članaka, studija i priručnika iz oblasti evropskih integracija i građanskog učešća u procesu donošenja odluka. Radila je u Beogradskoj otvorenoj školi i Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost kao programska koordinatorka. Fokus rada i delovanja: Evropska unija, dobro upravljanje, komunikacija i informisanje. Trenutno radi u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

Aleksandar Jovančić

Aleksandar Jovančić

Aleksandar Jovančić poseduje višegodišnje iskustvo u oblastima evropskih integracija, komunikacija i medija. Trenutno na projektu Delegacije Evropske unije - EUINFONET radi kao EU Communication officer. Prethodno je bio angažovan na EU projektima u konsultantskim kompanijama Eptisa Southeast Europe, Particip GmbH, Ecorys UK i PR agenciji Kontakta, kao i u BIRN Hub-u.

Marko Živković

Marko Živković

Marko Živković je menadžer kreativnih tehnologija u agenciji Drive Begorad koja je članica I&F McCann Grupe. Sa više od 10 godina iskustva u svetu online komunikacija, poslednje dve godine u okviru agencije Drive odgovoran je za kreiranje i implementaciju kreativnih digitalnih kampanja, strategija nastupa na društvenim mrežama i online oglašavanja. Jedan je od osnivača prvog fact checking portala u regionu - Istinomera.

Žiri

Kosta Andrić

Kosta Andrić

Kosta Andrić je izvršni direktor ICT Hub-a i još od 2014. godine, kada je ICT Hub uspostavljen kao inkubator za tehnološke startape, vodio ga je ka tome da postane jedinstveni inovacioni centar i vodeća organizacija koja podržava tehnološko preduzetništvo i startape u Srbiji. Izvršni je direktor i u ICT Hub Venture, investicionom fondu koji ulaže u startape u ranoj fazi razvoja. Kosta je pionir u povezivanju tehnoloških startapa sa korporacijama u Srbiji, utičući na to da lokalni centri velikih multinacionalnih kompanija otvore svoja vrata saradnji sa startapima.

Boris Jovanović

Boris Jovanović

Boris Jovanović je General Manager višestruko nagrađivane digital marketing agencije Webtise. 11 godina u advertisingu, radio na izradi komunikacionih strategija za klijente poput: Nestle, Unilever, Telekom Srbija, Crowne Plaza, LEGO, Teva Pharmateutical, Jegermaister, Dubai London Clinic i mnoge druge. Osnovna vrednost njegovog biznisa je strast, a digitalni svet je polje u kojem strast postaje sinonim za uspeh. Jedan je od osnivača kulturnih manifestacija Filmstreet i Noć Muzike.

Srećko Šekeljić

Srećko Šekeljić

Srećko Šekeljić je Head of External Communications banke Societe Generale Srbija, gde zajedno sa svojim timom upravlja integrisanim marketinškim kampanjama, gradi imidž banke strateškim komunikacijama i podstiče digitalnu transformaciju privatnog i javnog sektora u partnerstvu sa inovacionim habovima, tehnološkim startapima i poslovnim udruženjima. Tokom proteklih 15 godina je upravljao inovacionim projektima u međunarodnim organizacijama, medijima i javnim institucijama, kao i savetovao veliki broj timova u primeni novih tehnologija i metodologija u marketingu, komunikacijama i razvoju odnosa sa lokalnom zajednicom.

Aleksandra Berić

Aleksandra Berić

Aleksandra Berić je rođena u Beogradu. Diplomirani novinar i komunikolog. Od početka ’90-ih radila u Centru za antiratnu akciju, prvoj mirovnoj organizaciji u regionu, potom u političkoj partiji Građanski savez Srbije. Od 2000. narednih 12 godina radi na RTV B92 kao PR Menadžer, odakle odlazi na Klinički Centar Srbije, na istu poziciju. U oblast kulture i NVO vraća se u FOND B92 i Kulturni centar REX. Upraviteljka je Fondacije “Maja Maršičević Tasić” koja dodeljuje nagradu Osvajanje Slobode.Od januara 2019. radi u EU Info centru na poziciji Senior Communication Advisor and Manager.

HAKATON #EUzaTEBE
PROGRAM RADA

ICT Hub (Kralja Milana 10) & EU Info Centar (Kralja Milana 7)

Petak 17.05.

17.00-18.00
Registracija učesnika (EUIC)
18.00-18.20
Otvaranje hakatona i govori dobrodošlice (EUIC)
18.20-19.30
Uvodna sesija i predstavljanje tema (EUIC)
19.30-20.45
Radionica: Kakvu vrednost stvaramo i za koga? Sandra Nešić, ICT Hub
21.00-22.00
Večera (ICT Hub)
22.00-00.00 
Timski rad na Value Proposition Canvas i debrifing sa mentorima (ICT Hub)

Subota 18.05 (@ ICT Hub)

08.30-09.30
Doručak
09.30-11.00
Radionica: Na koji način reševamo problem koji je bitan nekome? Luka Prišunja, Swiss Contact
11.00-12.00
Rad na terenu (testiranje postavljenih pretpostavki)
12.30-13.30
Modeliranje rešenja – mentorska sesija
13.30-14.30
Ručak
14.30-15.30
Modeliranje rešenja – mentorska sesija
15.30-18.30
Modeliranje rešenja – mentorska sesija i timski rad
18.30-19.15
Predavanje: Kako uspešno preneti poruku? Jelena Uzelac, NewStartegy
19.15-20.00
Večera
20.00-00.00 
Noćni rad

Nedelja 19.05 (@ ICT Hub)

09.00-10.00
Doručak
10.00-13.00
Timski rad
13.00-14.00
Ručak
14.00-15.30
Radionica: Kako pripremiti dobar pitch? Miloš Matić, ICT Hub
15.30-17.00
Finalne pripreme prezentacija
17.00-18.30
Završna sesija – predstavljanje rešenja
18.30-19.00
Zasedanje žirija
19.00-20.00
Dodela nagrada i druženje

Članovi žirija:

Swami
Swami

Designer

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Swami
Swami

Designer

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Swami
Swami

Designer

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Swami
Swami

Designer

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Swami
Swami

Designer

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Organizator

ICT Hub čini tim pojedinaca posvećenih osnaživanju inovacija, kako u manjim poslovnim sistemima koji se bore za svoju poziciju na tržištu, tako i u korporacijama koje ulažu značajne napore da unaprede svoje postojeće industrijske pozicije. Kroz niz edukativnih, mentorskih i konsultantskih aktivnosti, a u cilju građenja i jačanja zajednice inspirisane inovativnim delovanjem, ICT Hub pruža stručnu podršku u strateškom pristupu inoviranju, unapređenju organizacione kulture i razvoju tehnološkog preduzetništva.

Prijavite svoj tim za učešće na hakatonu!

PRIJAVI SE

FAQs

Da li je moguće da se sam/sama prijavim za hakaton, ukoliko nemam svoj tim?

Nažalost, prijave su omogućene isključivo za timove sa od četiri do šest članova.

Kako birate pobedničko rešenje?

Svaki tim prezentuje svoje rešenje pred stručnim žirijem sastavljenim od predstavnika ICT Hub tima, delegacije Evropske unije u Srbiji i mentora koji će pratiti timove tokom trajanja hakatona. Stručni žiri, nakon rangiranja i bodovanja po svim kriterijumima, bira najbolja rešenja i to tako što proglašava tri koja će biti nagrađena, a potom i najbolje koje će preći u fazu implementacije.

Kako se deli nagrada među članovima tima?

Ukupan iznos svake od nagrada se ravnopravno deli na sve članove tima.

Informacije o prilikama i podršci koje EU nudi kroz svoje program?

HAKATON #EU ZA TEBE je podržala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

ICT Hub
 • Kralja Milana 10, Beograd
 • Tel: +381 11 411 8881
 • euhakaton@icthub.rs
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.
 • Avenija 19a, Vladimira Popovića 40/V, Novi Beograd, Republika Srbija
 • Tel: +381.11.3083200
 • Fax: +381.11.3083201
 • delegation-serbia@eeas.europa.eu
 • www.europa.rs
PRATITE NAS
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google